σερ

Μεταφράσεις

σερ

sir

σερ

sir

σερ

herre

σερ

Herr

σερ

señor

σερ

herra

σερ

monsieur

σερ

gospodin

σερ

signore

σερ

あなた

σερ

σερ

meneer

σερ

herr

σερ

pan

σερ

senhor

σερ

сэр

σερ

herrn

σερ

คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย

σερ

efendim

σερ

ngài

σερ

先生
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close