σηκός

Μεταφράσεις

σηκός

alcove, nave, niche, recess
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close