σημαίνω

Μεταφράσεις

σημαίνω

(si'meno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
έχω συγκεκριμένη σημασία Τι σημαίνει αυτή η λέξη;

σημαίνω

mean, betoken, denote, marksignifierозначать
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
χτυπάω σημαίνει ο συναγερμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close