σημαινόμενο

Αναζητήσεις σχετικές με σημαινόμενο: σημαίνων
Μεταφράσεις

σημαινόμενο

signified

σημαινόμενο

signifié
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close