σημαιοφόρος

Μεταφράσεις

σημαιοφόρος

flag-bearer, standard-bearer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close