σημαντικά

Μεταφράσεις

σημαντικά

significantly

σημαντικά

considerablemente

σημαντικά

considérablement

σημαντικά

sporo, znacznie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close