σημασία

Μεταφράσεις

σημασία

meaning, importance, significance, account, consequencesens, importance, significationзначенняأَهَمِّيَةٌ, مَعْنَىdůležitost, význambetydning, vigtighedBedeutung, Wichtigkeitimportancia, significadomerkitys, tärkeysvažnost, značenjeimportanza, significato意味, 重要性뜻, 중요성belangrijkheid, betekenisbetydningznaczenieimportância, significadoважность, значениеbetydelse, viktความสำคัญ, ความหมายanlam, önemtầm quan trọng, ý nghĩa重要性, 含意значение重要性חשיבות (sima'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η έννοια, το νόημα η σημασία μιας λέξης
2. σπουδαιότητα η σημασία μιας πράξης
είναι ασήμαντο, αδιάφορο
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close