σηματοδότης

Μεταφράσεις

σηματοδότης

panneau de signalisation (simato'ðotis)
ουσιαστικό αρσενικό
το φανάρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close