σημείωμα από γιατρό

Μεταφράσεις

σημείωμα από γιατρό

إِذْن غياب مرضي

σημείωμα από γιατρό

neschopenka

σημείωμα από γιατρό

sygemelding

σημείωμα από γιατρό

Krankmeldung

σημείωμα από γιατρό

sick note

σημείωμα από γιατρό

constancia de enfermedad, parte de enfermedad

σημείωμα από γιατρό

lääkärintodistus

σημείωμα από γιατρό

certificat médical

σημείωμα από γιατρό

liječnička potvrda

σημείωμα από γιατρό

certificato medico

σημείωμα από γιατρό

病欠届け

σημείωμα από γιατρό

병으로 인한 결석 통지

σημείωμα από γιατρό

doktersverklaring

σημείωμα από γιατρό

sykmelding

σημείωμα από γιατρό

usprawiedliwienie

σημείωμα από γιατρό

atestado médico

σημείωμα από γιατρό

больничный лист

σημείωμα από γιατρό

sjukintyg

σημείωμα από γιατρό

จดหมายลาป่วยที่แพทย์เป็นผู้เขียน

σημείωμα από γιατρό

hasta belgesi

σημείωμα από γιατρό

giấy cho nghỉ ốm

σημείωμα από γιατρό

病假条
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close