σημείωση

Μεταφράσεις

σημείωση

notenotenota注意:nota참고Poznámka:Hinweis注意:Забележкаהערהuwagaหมายเหตุnotaпримечание (si'miosi)
ουσιαστικό θηλυκό
περιληπτικό κείμενο, γραπτή πληροφορία κρατάω σημειώσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close