σημειωτόν

Μεταφράσεις

σημειωτόν

(simio'ton)
επίρρημα
βάδισμα επιτόπου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close