σημειώνεται

Μεταφράσεις

σημειώνεται

(simi'onete)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα) 3ο
παρατηρείται Σημειώθηκε πρόοδος.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close