σημύδα

Μεταφράσεις

σημύδα

Birke

σημύδα

birch

σημύδα

abedul

σημύδα

kask

σημύδα

koivu

σημύδα

bouleau

σημύδα

björk

σημύδα

betulla

σημύδα

mesteacăn

σημύδα

breza

σημύδα

björk

σημύδα

huş, huş ağacı

σημύδα

bříza

σημύδα

birk

σημύδα

breza

σημύδα

σημύδα

자작나무

σημύδα

berk

σημύδα

bjørk

σημύδα

brzoza

σημύδα

bétula, vidoeiro

σημύδα

ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

σημύδα

cây bulô

σημύδα

桦树
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close