σηψαιμία

Μεταφράσεις

σηψαιμία

septicaemia, blood poisoning

σηψαιμία

septicémie

σηψαιμία

otrava krve

σηψαιμία

blodforgiftning

σηψαιμία

Blutvergiftung

σηψαιμία

septicemia

σηψαιμία

verenmyrkytys

σηψαιμία

otrovanje krvi

σηψαιμία

setticemia

σηψαιμία

敗血症

σηψαιμία

패혈증

σηψαιμία

bloedvergiftiging

σηψαιμία

blodforgiftning

σηψαιμία

posocznica

σηψαιμία

septicemia, toxemia

σηψαιμία

сепсис

σηψαιμία

blodförgiftning

σηψαιμία

เลือดเป็นพิษ

σηψαιμία

kan zehirlenmesi

σηψαιμία

nhiễm trùng máu

σηψαιμία

血毒症
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close