σι

Μεταφράσεις

σι

(si)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο) μουσική
νότα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close