σιγά

Μεταφράσεις

σιγά

doucement (si'ɣa)
επίρρημα
1. χωρίς θόρυβο, χωρίς ένταση περπατάω σιγά μιλάω σιγά
2. αργά Σιγά, μην τρέχεις.
σταδιακά συνηθίζω σιγά σιγά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close