σιγή

Μεταφράσεις

σιγή

silence, stillness沉默silêncio沉默cisza沈黙tystnadsilenzioмолчание침묵เงียบsilencestiltesilencioالصمتשתיקה (si'ʝi)
ουσιαστικό θηλυκό
σιωπή Επικρατεί απόλυτη σιγή.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close