σιγανά

Μεταφράσεις

σιγανά

(siɣa'na)
επίρρημα
με χαμηλή φωνή ή αθόρυβα λέω κτ σιγανά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close