σιγανός

(προωθήθηκε από σιγανή)
Μεταφράσεις

σιγανός

(siɣa'nos) αρσενικό

σιγανή

(siɣa'ni) θηλυκό

σιγανό

quiet, leisurely (siɣa'no) ουδέτερο
επίθετο
1. χαμηλός, όχι δυνατός ψήνω σε σιγανή φωτιά
2. απαλός σιγανή φωνήμουσική
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close