σιγουρεύω

Μεταφράσεις

σιγουρεύω

(siɣu'revo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ασφαλίζω σιγουρεύω τα χρήματά μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close