σιγουριά

Μεταφράσεις

σιγουριά

assurance (siɣur'ja)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ασφάλεια για σιγουριά
2. βεβαιότητα λέω κτ με σιγουριά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close