σιδερένιος

(προωθήθηκε από σιδερένια)
Μεταφράσεις

σιδερένιος

(siðe'reɲos) αρσενικό

σιδερένια

(siðe'reɲa) θηλυκό

σιδερένιο

ironhierroEisenferroferжелезоijzerferroالحديدжелязоželezojernrautaברזלjärnเหล็ก (siðe'reɲo) ουδέτερο
επίθετο
1. από σίδερο σιδερένιο κρεβάτι
2. μεταφορικά πολύ δυνατός σιδερένια θέληση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close