σιδερένιος

(προωθήθηκε από σιδερένιο)
Μεταφράσεις

σιδερένιος

(siðe'reɲos) αρσενικό

σιδερένια

(siðe'reɲa) θηλυκό

σιδερένιο

ironالحديدhierroželezoferжелезоברזלjernferroijzerжелязоrautajärnEisenเหล็กferro (siðe'reɲo) ουδέτερο
επίθετο
1. από σίδερο σιδερένιο κρεβάτι
2. μεταφορικά πολύ δυνατός σιδερένια θέληση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close