σιδηροδρομικός

Μεταφράσεις

σιδηροδρομικός

(siðiroðromi'kos) αρσενικό

σιδηροδρομική

(siðiroðromi'ci) θηλυκό

σιδηροδρομικό

(siðiroðromi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με το σιδηρόδρομο σιδηροδρομικός σταθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close