σιλουέτα

Μεταφράσεις

σιλουέτα

silhouette, figuresilhouette (silu'eta)
ουσιαστικό θηλυκό
οι γραμμές του σώματος λεπτή σιλουέτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close