σιτίζομαι

Μεταφράσεις

σιτίζομαι

(si'tizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
λόγιο τρέφομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close