σιφόνι

Μεταφράσεις

σιφόνι

nozzle (si'foni)
ουσιαστικό ουδέτερο
σωλήνας που ρυθμίζει τη ροή του νερού το σιφόνι του νεροχύτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close