σιωπηλά

Μεταφράσεις

σιωπηλά

(sçopi'la)
επίρρημα
Τον ακολούθησα σιωπηλά.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close