σιωπηρός

Μεταφράσεις

σιωπηρός

tacit, silent

σιωπηρός

silencieux, tacite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close