σιωπώ

Μεταφράσεις

σιωπώ

(sço'po)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
σωπαίνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close