σκάλισμα

Μεταφράσεις

σκάλισμα

('skalizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να σκαλίζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close