σκάμμα

Μεταφράσεις

σκάμμα

sandpit ('skama)
ουσιαστικό ουδέτερο
λάκκος με άμμο για παιδιά ή αθλητές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close