σκάμμα

Μεταφράσεις

σκάμμα

sandpit ('skama)
ουσιαστικό ουδέτερο
λάκκος με άμμο για παιδιά ή αθλητές
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close