σκάφος

Μεταφράσεις

σκάφος

vaisseau, bateau, navireкорабльcraft, vesselfartøjplavidlostatekкораб선박buqueเรือnaviofartygSchiffnave ('skafos)
ουσιαστικό ουδέτερο
το πλοίο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close