σκέπτομαι, άρα υπάρχω

Μεταφράσεις

σκέπτομαι, άρα υπάρχω

I think therefore I am
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close