σκήπτρο

Μεταφράσεις

σκήπτρο

scepter, sceptresceptre ('sciptro)
ουσιαστικό ουδέτερο
βασιλικό ραβδί
λόγιο έχω τα πρωτεία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close