σκίζω σε κομμάτια

Μεταφράσεις

σκίζω σε κομμάτια

يُـمَزِّقُ

σκίζω σε κομμάτια

roztrhat

σκίζω σε κομμάτια

rive i stykker

σκίζω σε κομμάτια

aufreißen

σκίζω σε κομμάτια

tear up

σκίζω σε κομμάτια

romper

σκίζω σε κομμάτια

repiä palasiksi

σκίζω σε κομμάτια

déchirer

σκίζω σε κομμάτια

razderati

σκίζω σε κομμάτια

lacerare

σκίζω σε κομμάτια

ずたずたに引き裂く

σκίζω σε κομμάτια

찢다

σκίζω σε κομμάτια

verscheuren

σκίζω σε κομμάτια

rive istykker

σκίζω σε κομμάτια

podrzeć

σκίζω σε κομμάτια

rasgar

σκίζω σε κομμάτια

разрывать

σκίζω σε κομμάτια

riva sönder

σκίζω σε κομμάτια

ฉีกออก

σκίζω σε κομμάτια

yırtmak

σκίζω σε κομμάτια

xé toạc

σκίζω σε κομμάτια

扯开
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close