σκίρτημα

Μεταφράσεις

σκίρτημα

('scirtima)
ουσιαστικό ουδέτερο
αναταραχή σκίρτημα ευτυχίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close