σκαλοπάτι

Μεταφράσεις

σκαλοπάτι

step, stairступеньدَرَجَةschodtrinStufeescalónporrasmarchestepenicascalino한 계단traptrappstopieńdegrautrappstegบันไดbasamakbước台阶 (skalo'pati)
ουσιαστικό ουδέτερο
σκαλί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close