σκαμπανέβασμα

Μεταφράσεις

σκαμπανέβασμα

(skamba'nevazma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. το κούνημα του πλοίου το σκαμπανέβασμα του πλοίου
2. η αστάθεια τα σκαμπανεβάσματα της ζωής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close