σκανδάλη

Μεταφράσεις

σκανδάλη

triggergâchette (skan'ðali)
ουσιαστικό θηλυκό
το εξάρτημα όπλου που πιέζουμε για να πυροβολήσουμε πατάω τη σκανδάλη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close