σκανδαλίζω

Μεταφράσεις

σκανδαλίζω

scandaliserscandalize (skanða'lizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σοκάρω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close