σκαπάνη

Μεταφράσεις

σκαπάνη

hoe, trowel (ska'pani)
ουσιαστικό θηλυκό
εργαλείο για το σκάψιμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close