σκαρίφημα

Μεταφράσεις

σκαρίφημα

(ska'rifima)
ουσιαστικό ουδέτερο
πρόχειρο σχέδιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close