σκασιαρχείο

Μεταφράσεις

σκασιαρχείο

(skasiar'çio)
ουσιαστικό ουδέτερο
μεταφορικά η απουσία χωρίς έγκριση από το σχολείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close