σκασμός

Μεταφράσεις

σκασμός

(ska'zmos)
επιφώνημα οικείο
έκφραση που επιβάλλει τη σιωπή
οικείο τρώω πάρα πολύ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close