σκατά

Μεταφράσεις

σκατά

merdahovnoshit, crapfekomierdamerdemerdapoepfan, skitmerda (ska'ta)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
οικείο έκφραση θυμού ή αποδοκιμασίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close