σκεπάζομαι

Μεταφράσεις

σκεπάζομαι

(sce'pazome)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
καλύπτομαι με κτ για να μην κρυώνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close