σκεπάζω

Μεταφράσεις

σκεπάζω

cover, blanketcouvriracoperi (sce'pazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. καλύπτω σκεπάζω κπ που κοιμάται
2. βάζω καπάκι σκεπάζω την κατσαρόλα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close