σκεπάρνι

Μεταφράσεις

σκεπάρνι

adze (sce'parni)
ουσιαστικό ουδέτερο
εργαλείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close