σκεπαστός

Μεταφράσεις

σκεπαστός

(scepa'stos) αρσενικό

σκεπαστή

(scepa'sti) θηλυκό

σκεπαστό

(scepa'sto) ουδέτερο
επίθετο
με στέγη, προστασία σκεπαστή βεράντα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close